-
HVA ER REM terapi

Eye Movement desensitivisering og reprosessering eller EMDR, er en ny terapi teknikk som har vært svært vellykket i å hjelpe mennesker som lider av traumer, angst, forstyrrende minner, posttraumatisk stress og mange andre følelsesmessige problemer. Inntil nylig, var disse forholdene vanskelig og tidkrevende å behandle. EMDR anses som et gjennombrudd behandling på grunn av sin enkelhet og det faktum at det kan gi rask og varig lettelse for de fleste typer emosjonelle problemer. 

Hvilke problemer får hjelp av EMDR? 

Studier hittil viser en høy grad av effektivitet med følgende 
forhold: 

* Traumer 
* Frykt 
* Angst 
* Fobier 
* Fysiske overgrep 
* Posttraumatisk stress 
* Depresjon 

Den EMDR teknikken er mest effektive når de brukes sammen 
med veiledning og oppfølging.


Tid:

Man - Fred: 9:00 - 13.00

Etter middag:
man : 16.30- 18.30 
Onsdag: 17.00- 18.30
  

Lør:   Stengt
Søn: Stengt

Website Builder drives av  Vistaprint
MapQuest Avtalevilkår Kart/veibeskrivelse er kun for informasjonsbehov. Brukeren tar fullt ansvar for anvendelsen av programet. MapQuest, Vistaprint, og deres leverandører tar ingen ansvar for innhold, veiforhold eller tidsforhold.