-

Hva er Coaching?

NLP- Coaching er en forandringsprosess som henter frem ditt potensial -ressursene dine. Du blir bevisst hvem du er, hvordan du tenker og handler, du lærer deg å sette mål og ta valg. Slik blir du motivert til å nå målene dine.

Sagt på en annen måte:

1. Coaching handler om å hjelpe mennesker frå nåværende tilstand til ønsket tilstand.

2. Coaching er å hjelpe klienten til å finne sine egne svar og løsninger.

3. Som coach er du en trygg støttespiller. Det er klienten selv som gjør jobben!!

4. Coachingprosessen går ut på at coache (den som blir coachet) får hjelp til å oppdage sine egne ressurser.

Coaching kan være en én til én prosess(personlig coaching), men det går også fint an å jobbe med coaching i grupper. For eksempel i bedrifter (bedriftscoaching), kan dette være en svært fruktbar arbeidsform.

En NLP-Coach kan hjelpe deg:

• til å bevege deg fra slik du har det i dag til hvordan du ønsker å ha det – vi har fokus på fremtid og handling

• til å få innsikt i dine ressurser og verdier – og de muligheter dette skaper – Hva er viktig for deg, hva er det du ønsker?

• til å bli bevisst dine muligheter slik at du kan få innsikt og klarhet til å forstå ditt potensial

• til å se løsninger og hvilke konsekvenser som finnes, og i hvilke retninger du har mulighet til å gå

En NLP-Coach Gjør:

• bevisstgjør din tankegang og følelsesmønster

• stiller spørsmål som beveger deg til å ta kontakt med underbevisstheten. I underbevisstheten får du tilgang til ubenyttede ressurser, som svært ofte er grensesprengende

• er en aktiv lytter og sparringspartner 

• gir deg verktøy slik at du oppnår målene dinet
Website Builder drives av  Vistaprint
MapQuest Avtalevilkår Kart/veibeskrivelse er kun for informasjonsbehov. Brukeren tar fullt ansvar for anvendelsen av programet. MapQuest, Vistaprint, og deres leverandører tar ingen ansvar for innhold, veiforhold eller tidsforhold.