-

 Munay- Ki Rites 


Riter til transformasjon og healing.
Munay Ki betyr ; jeg elsker deg 

Jeg tok selv alle ritualene sommeren 2014 Sammen med Diana Dunn ,og nå fått i gave og kunne gi dem videre.

I Andesfjellene i Peru er den eldgamle spirituelle tradisjonen som jobber med de fire elementene:jord vann, ild og luft. Inkaens profetier snakker om at der skal komme nye slags mennesker som skal komme her på jorden - som lever uten frykt som ligger i hans/ hennes trancedente natur. Munay-Ki er Koden for disse nye menneskene. Den vekker din indre visdom,og åpner din bevissthet,for din egen healing og andres.

vesener som er fri fra karma og gjenfødsel,men som nå oppholder seg etter å ha brutt ut av lineær tid," i hellig tid," uendeligheten.

Har du hatt tidligere traumer,vil ritualene rense ditt energifelt for psykisk avfall.Disse lys vesener kommer å hjelper deg når ditt energi nivå økes,veileder de deg. Når du tar kontakt med dem,vil du kunne bli istand til å minnes historier som du aldri erfarte direkte,men som nå er dine. De enorme reservoar av visdom i minnene til Laikane som kobler seg opp, og som eksisterer utenfor tiden når vi forbindes med disse lys vesener, blir deres historie,våres historier.

Laikaene kaller det en regnbuekropp når chakraene blir renset med ritualene. Den 7,8 og 9 riten hjelper deg så du kan"laste ned" ny og bedre versjon av den "software" som informerer lys kroppen,og videre informerer ditt DNA med instrukser om å fremkalle en ny og bedre kropp,som eldes,heales og dør annerledes. Earthkeepers forener oss med en rad av engler fra forskjellige verdener, og de første tilstedeværende sjeler etter skapelsen. Disse trenger ikke å leve om og om og om igjen i fysiske kropper som oss. De trenger ikke en legemligform, ei heller å lære å vokse gjennom den materielle verden. De lever evig og passer på mange verdener i mange galakser.
Vi trenger ikke å lete etter svarene utenfor oss selv,når vi er koblet til denne kraften, svarene får vi inni oss.

Earthkeepers overfører ritene til studenten og en linje av lys vesener overfører seg selv. Disse vil hjelpe oss mot forandringen som sies vil skje rundt 2012.
Det er 9 Munay-ki riter og rite 10 som er fra Inka sjamanene.
Munay-Ki er tradisjonbaserte ritualer fra Inka sjamanene fra Andesfjellene og Amazonasjungelen.
Ritualene er uttrykt på forskjellige måter i de forskjellige kulturer,men har felles hensikt,når de innvies, slik at vi kan bli en person full av visdom og kraft.
Ritualene kommer fra Laikane,den gamle tidens" Earthkeepers". Når du selv innvies i ritualene og merker tilstedeværelsen,vil du kunne fornemme visdommen fra disse lys 
Alberto Villoldo har laget et system som er enkelt å lære å følge for oss her i Vesten. Velger du overførsel av ritene hjelper deg deg i din selvutvikling. Dette er enkelt å lære og å lære bort til andre. 
Ritene kan sees på www.munay-ki.org, her fortelles det om Munay-ki og du får se hvordan ritene blir utført. 
 

FORKLARING AV DE 9 RITENE + DEN 10 RITE:

De fundamentale ritualer


Healer rituale 
Kraftbåndenes rituale 
Harmoni rituale
Seer rituale 

De fire grunnleggende ritene er starten på vår reise,
gjennom en prosess i akseptering, og for å manifestere hvem vi egentlig er.

RITE 1  Healer rituale (HAMPUAY)
Forbinder oss med «Earthkeepers» (lys vesener) fra fortiden som kommer
for å hjelpe oss i vår personlige transformasjon. Vekker healing
kraften i våre hender, slik at alt og alle vi rører ved blir velsignet. Det finnes en enorm kilde av åndelig hjelp tilgjengelig for oss, og disse lys vesener arbeider mens vi sover for å heale sår fra fortiden og fra våre forfedre.

RITE 2  Kraftbåndenes rituale( CHUMPI)
Denne riten består av fem energibelter som representerer jord, luft,
ild, vann og rent lys.
Disse beltene blir "vevd" inn i det lysende energifeltet (LEF) for
beskyttelse. De fungerer som filter som bryter ned negative energier som kommer din vei, inn i en av de fem elementene. Sånn sett kan disse energiene nære ditt LEF i stedet for at du blir forgiftet eller syk. Bands of power er alltid "på", og i en verden full av redsler fungerer beltene
som grunnleggende beskyttelse.

RITE 3  
Harmoni rituale
Overfører de 7 arketyper til dine chakraer. Først mottar du slangen,
jaguaren, kolibrien, og ørnen/kondoren. Så mottar du 3 erkeengler; underverdens vokter (vårt ubevisste), midtverdens vokter ( vår bevisste verden), og beskytteren av oververdenen (vår guds bevissthet) og  tiden som kommer. Disse arketyper overføres til dine chakraer.
som frø. Frøene vokser ved hjelp av ild og du må gjennomføre et visst antall ild seremonier/meditasjoner for å hjelpe dem å vokse. Etter hvert hjelper dem til med å forbrenne den psykiske slam som har bygget seg opp i chakraene, slik at de kan lyse med sin opprinnelige farge til du utvikler en regnbue-kropp. Denne riten hjelper deg til å legge fortiden bak deg på samme måte som slangen skifter sitt skinn.

RITE 4  Seers rituale (KAWAQ)
Denne riten installerer lys-kjeder langs hodebunnen og forbinder vårt
synssenter med det tredje øyet og hjerte chakraet. Dette vekker vår indre måte å se på, og vår mulighet til å oppfatte den usynlige verden av energier og ånd. Våre gjemte skyggesider kan nå bli sett
på med medfølelse og tatt inn i lyset til healing. Åpner opp for å
«se» hva som ligger bakenfor og er underliggende årsaker i forskjellige situasjoner og oppførsel.
Noen vil også kunne se energi feltene rundt oss.

LINJE RITUALENE

Dagvokters rituale
Visdomsvokterens rituale
Jordvokterens rituale

Etter å ha fått overført de fire grunnleggende Munay-ki ritene, som
har styrket og informert vårt lysende energifelt, har vi kommet til neste steg i prosessen for å bli den vi egentlig ER. Dette steget tilbyr oss mulighet til å linke oss selv til forbindelseslinjer, og ta plass blant disse som
er bestyrere/tjenere for Moder Jord og alt som lever her.

RITE 5  Dagvokterens rituale ( PAMPA MESAYOQ) 
Daykeeper bringer healing og skjønnhet.
Vi forbindes til en linje av mester-healere fra fortiden. Daykeepers
er i stand til å påkalle forfedrenes alter, de hellige stedene i verden, fra Stone henge til Machu Picchu for å heale og bringe balanse til
jorden. Påkalle solen til å stige opp hver dag, og bringe mennesker i
harmoni med moder jord. De er fødselshjelpere, plantesamlere/urte leger og hel bredere. Denne riten hjelper oss til å heale vår indre
femininet, se bakenfor frykt og leve i fred.

RITE 6  Wisdomkeeper rituale
Dette ritualet er en energetisk overførsel som forbinder oss til en linje
av Wisdomkeepere, medisinmenn og kvinner fra fortiden og fremtiden. Dette ritualet er assosiert med snøkledde fjell, muligens et fjernt
minne fra forfedrene fra Himalaya. Dette ritualet hjelper oss til å
begynne å heale vår indre maskulinitet, reise utenfor lineær tid, og bli fordypet i medisin-læren og kjenne uendeligheten.

RITE 7  Earthkeeper rituale
Dette ritualet forbinder oss til de erkeengler som bestyrer vår galakse,
og gjør oss til tjener for alt liv på jorden. Dette rituale forbinder oss også til stjernene og solen, vår lokale stjerne. Ritualet hjelper oss til å
se med hjertet, og til gjennom drømmene å manifestere verdens fremtid.
Etter å ha mottatt dette ritualet kommer vi under direkte beskyttelse fra Erkeenglene, og kan kalle på deres kraft i alle situasjoner, når
det er nødvendig for å bringe healing og balanse. Vår oppgave, som
deres , er å leve i fullkommen fred.
Energien leder til at vi heales, lever og dør annerledes.

THE RITES OF THE TIME TO COME
Starkeepers rituale
Creators Rituale

Transformerende rite - en "døråpner" til den andre verden.
I dette neste steg blir vi gitt mulighet til å bevege oss fra vår
tilknytning til fortiden, og til å knytte oss mot tiden som kommer. Vi legger noe bak for å åpne opp for noe nytt, som å forlate et rom for å gå til
et annet. Blir en "snu rundt" endring.

RITE 8 Starkeeper rituale 
Denne riten forankrer oss trygt til tiden etter den store
forandringen, som er sagt vil skje rundt 2012
Vår fysiske kropp begynner å utvikle seg til "homo luminous" ( lys-mennesker)
aldringsprosessen går saktere, våre DNA blir omprogrammert, og vi blir mer motstandsdyktige mot sykdommer.
Når vi tar imot denne riten påtar vi oss å være et ombud og en tjener for tiden foran oss og for alle fremtidige generasjoner.

RITE 9  Creator rituale
Vekker det indre skaper-lyset (guds bevissthet)  i oss lar oss skinne
vårt eget lys fra hjertet. Gir mulighet til å oppleve at Gud opptrer ikke bare gjennom oss, men som oss. Bringer videre en følelse av å være et ombud og tjener for hele skapelsen, fra det minste sandkorn til de største
grupper av galakser i universet. Denne riten har aldri tidligere vært
tilgjengelig på jorden. Selv om det finnes individer som har oppnådd denne initieringsgrad og oppnådd Kristus- eller Buddha bevissthet, har det aldri tidligere vært mulig å overføre dette fra person til person før nå.
The Creator rite ble først gang gitt til oss av Inka-eldre i
Andesfjellene sommeren 2006.

Mens du arbeider med å få disse ritene til å vokse, vil du blir berørt
og velsignet av engler.
Du trenger kun å åpne deg for visdommen til The Earthkeepers, og alt
vil bli gitt deg.

De ni ritene vil bli gitt deg to av gangen om du kommer til privat time.

Det er også mulig og legge opp til å gi 6 ritualer på en helg . 
Når du har mottatt alle ritualen, vi du motta en PI - stein og du vil kunne ritene videre til andre etter du gjennomgått kriteriene for dette . 
Dette vil forklares nærmere når du er på konsultasjon eller på kurs  meg .


Åpnings Tid:

Man - Fre: 9:00 - 13.00
Mandag ettermiddag :16.30 -18.30.
Onsdag ettermiddag: 17.00 - 18.30 

Lør: Stengt 

Søn: Stengt


Website Builder drives av  Vistaprint
MapQuest Avtalevilkår Kart/veibeskrivelse er kun for informasjonsbehov. Brukeren tar fullt ansvar for anvendelsen av programet. MapQuest, Vistaprint, og deres leverandører tar ingen ansvar for innhold, veiforhold eller tidsforhold.